Dat vragen veel mensen zich af. Laatst maakte de politie bekend roofvogels in te zetten tegen drones. Omdat er veel mensen zijn die drones niet goed gebruiken en drones gebruiken voor slechte doeleinden zet de politie roofvogels in om drones uit de lucht te halen. Nu gaan mensen toch wel nadenken of dat wel zo veilig is voor de vogels. Kunnen de vogels zich niet verwonden aan de drones en kun je drones niet op een andere manier uit de lucht halen zonder dieren te gebruiken?

Gebruik van vogels tegen drones onveilig?

Een aantal politieke partijen waaronder de partij voor de dieren zijn het er over eens dat het gebruik van roofvogels in de strijd tegen vijandige drones moet stoppen. Zij zeggen dat er een grote kans is dat de vogels zich gaan verwonden aan de drones. Ook denken ze dat drones die echt gevaarlijk zijn niet te bestrijden zijn met een roofvogel. Er zijn toch ook betere oplossingen voor het bestrijden van drones? Zo kun je ook met een andere drone vijandige drones uit de lucht halen toch? Ook zou je gewoon het zender kunnen verstoren waarmee de drone wordt bestuurd. Dit zijn tenminste diervriendelijke oplossingen.

Drones zijn geen gevaar voor de vogels

De politie blijft er toch bij dat de drones geen gevaar vormen voor de vogels. Ook Frederik Hoogerhoud van de Haagse Vogelbescherming is het hiermee eens. Hij zegt dat de vogels iets niet doen als ze dat niet willen. Het is gewoon een trucje dat ze hebben geleerd en leuk vinden. Als het niet goed was voor het welzijn van de vogels dan had Frederik wel aan de bel getrokken verteld hij. Ook de PvdA is er van overtuigd dat het geen kwaad kan. Zij gaan er van uit dat als het slecht was voor de dieren dat de politie het gebruik van de vogels niet zou toestaan.

    02-11-2016 00:00